Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulaminy

Uwaga! Poniższe dokumenty mogą być nieaktualne! Jeśli jesteś właścicielem tego sklepu - zaloguj się do panelu i przedłuż ważność aplikacji Shoper Regulaminy, aby mieć zawsze aktualne dokumenty.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO oraz sprzedaży wysyłkowej

Sklep medyczny dla profesjonalistów

na domenie: skorskabhp-medyczny.plZakres działalności gospodarczej prowadzonej na domenie: skorskabhp-medyczny.pl

Sklep internetowy na witrynie skorskabhp-medyczny.pl pod nazwą Sklep medyczny dla profesjonalistów prowadzi sprzedaż specjalistycznych wyrobów medycznych i produktów biobójczych przeznaczonych do stosowania przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia w zakresie ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy kwalifikowanej (Straż Pożarna, Ratownictwo Wodne).

Sklep nie sprawdza czy nabywca legitymuje się wymaganymi uprawnieniami.

Nabywca akceptując niniejszy regulamin potwierdza, że jeśli do użytkowania danego wyrobu medycznego (na przykład: reduktora tlenu, worka samorozprężalnego, maski krtaniowej) wymagane są specjalistyczne uprawnienia lub/i kwalifikacje to Nabywca lub jednostka dla których kupuje sprzęt takie kwalifikacje posiada.

Brak takich uprawnień nie jest przeszkodą w zakupie, ale nie może być podstawą do zwrotu towaru, Może także uniemożliwić jego użytkowanie.

Przepisy prawne dotyczące nabywcy:

Pojęcie konsumenta: za konsumenta uważana jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, art. 22 (1), Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 tekst jednolity tutaj

Tak zdefiniowanego konsumenta dotyczy Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Dz. U. 2014, poz. 827 oraz możliwość zwrotu wyrobu w terminie 14 dni.

Tak zdefiniowanego konsumenta dotyczy art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, to jest wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 38, punkt 5): w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.


Nabywca będący konsumentem w świetle powyższych artykułów powinien zapoznać się z Polityką prywatności.  Składając zamówienie konsument wyraża zgodę na przetwarzanie wymienionych tam danych w celu realizacji dostawy zamówionego towaru. 

Nabywca nie musi składać zamówienia w systemie sklepu, ale Regulamin sklepu jest obowiązującym regulaminem sprzedaży.


Używanie wyrobu medycznego i produktu biobójczego przez konsumenta:

Produkty znajdujące się w sklepie internetowym Sklep medyczny dla profesjonalistów zostały wprowadzone do obrotu według specjalnych przepisów. Do użytkowania większości produktów wymagane jest specjalistyczne przygotowanie medyczne w zakresie ratownictwa, to jest spełnienie definicji "profesjonalnego użytkownika" oraz definicji "przewidzianego zastosowania"Ustawa z 20 maja 2010 o wyrobach medycznych, Dz.U. 2010, nr 107, poz. 679 tekst jednolity tutaj


Pojęcie profesjonalnego użytkownika

Profesjonalny użytkownik – oznacza osobę będącą świadczeniodawcą lub zatrudnioną u świadczeniodawcy, posiadającą wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem; (art. 2.1(26) Ustawy o wyrobach medycznych).

Pojęcie przewidzianego zastosowania

Przewidziane zastosowanie – użycie, do którego wyrób jest przeznaczony zgodnie zdanymi dostarczonymi przez wytwórcę w oznakowaniu, instrukcjach używania lub materiałach promocyjnych; (art. 2.1(27) Ustawy o wyrobach medycznych).

Przewidziane zastosowanie oznacza, że wytwórca może wyłączyć wyrób ze sprzedaży konsumenckiej, ponieważ nie przewiduje takiego sposobu użytkowania.


Sprzedaż ograniczona:

Na dzień 24.11.2019 na witrynie znajdują się następujące produkty, które nie są ogólnie dostępne. Są to:

 • mata ślizgowa Flexislide, której sprzedaż decyzją producenta jest ograniczona do podmiotów świadczących usługi medyczne

 • sól fizjologiczna w opakowaniach 100, 250 i 500 ml, której sprzedaż decyzja importera jest ograniczona do podmiotów świadczących usługi w zakresie ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy kwalifikowanej.Ceny:

1. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto, to znaczy zawierają podatek VAT odpowiednio 8% lub 23%.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy (link do Kosztów dostawy)

 1. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.Złożenie zamówienia:

 • Zamówienia w systemie Sklepu: jeśli chcesz możesz dokonywać zakupów przez system Sklepu. 

 • Zamówienia mailem: jeśli nie chcesz kupować w systemie Sklepu możesz złożyć zamówienie na adres mailowy: skorska.bhp(at)gmail.com (adres mailowy nie jest linkiem). Udostępniamy tylko jeden adres mailowy ze względu na bardzo dużą ilość maili reklamowych, które otrzymujemy. Dane, które należy podać w zamówieniu to dane konieczne do dostawy wymagane przez firmy kurierskie: imię i nazwisko Odbiorcy, adres Odbiorcy, numer telefonu kontaktowego. 

 • (Zamówienia przez Allegro: każdy z towarów, który znajduje się na tym Sklepie możesz kupić przez Allegro - jeśli go tam nie ma zadzwoń, zostanie wystawiony)- na dzień 06.10.2020 oferty na Allegro nie są dostępne w związku z przeniesieniem magazynów i trwającymi testami w zakresie kompletacji i wysyłki zamówień z nowych magazynów.


Sposoby płatności:

1. Przedpłata: należność za towar można uiścić przedpłatą – przelew na konto dokonany na podstawie zamówienia. Faktura pro forma jest wystawiana na życzenie zainteresowanego.

2. Przedpłata: szybka płatność przez przelewy24.pl W przypadku zwrotu towaru opłaconego przez przelewy24.pl zwrócimy płatność pomniejszona o kwotę prowizji pobierana przez przelewy24.pl

 1. Pobranie - firma kurierska: należność za towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej można uiścić przy odbiorze. Jeśli potrzebujesz dokumentu do rozliczenia faktury (faktura dla płatności przy odbiorze jest wystawiana jako nie opłacona) zachowaj list przewozowy (adresatka) znajdujący się w foliowej przyldze na paczce. Kwota pobrania jest tam oznaczona terminem COD - Cash On Deliver - gotówka przy odbiorze.

   

Możliwość ubiegania się o kredyt kupiecki (płatność przelewem):

1. Możliwość ubiegania się o płatność terminem po dostawie w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury mają:

 • Państwowa Straż Pożarna

 • Ochotnicza Straż Pożarna

 • Urzędy każdego szczebla

2. Podstawą do ubiegania się o kredyt kupiecki jest zamówienie lub pismo podpisane przez osobę decydującą o finansach w danej jednostce - skan dostarczony mailem.

3. Ubiegając się o kredyt kupiecki Zamawiający oświadcza, że posiada środki na zakup zamawianego towaru, to jest nie wprowadza Sprzedawcy w błąd w rozumieniu artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego.

Realizacja zamówienia:

 1. Przybliżone terminy wysyłki sprzętu są podane przy sprzęcie na stronach sklepu. 

 2. Zamówienie jest realizowane po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości odnośnie fakturowania i dostawy.

 3. Zamówienie jest wysyłane z naszego magazynu MAGPACK z Wrocławia.

 4. Na adres mailowy podany w zamówieniu wysyłana jest faktura oraz dokument WZ, który umożliwia samodzielne sprawdzenie przesyłki.

 5. Reklamacje należy zgłaszać.Sprawdzenie przesyłki pod kątem ewentualnego zniszczenia kartonu w obecności kuriera lub doręczyciela:

Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie otrzymanej przesyłki w obecności kuriera i w przypadku zniszczenia opakowania lub zawartości sporządzenie stosownego protokołu - druki protokołów osoby dostarczające przesyłki są obowiązane mieć przy sobie.

Ponieważ dochodzenia roszczeń zgodnie z prawem może dokonywać tylko nadawca przesyłki bez protokołu Sklep medyczny dla profesjonalistów nie ma możliwości podjęcia żadnych działań.

Dane osobowe:

Zapoznaj się z Polityką Prywatności. Dokonując zakupu przez Serwis Ceneo wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak podano w Polityce Prywatności Ceneo 

Reklamacje 1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail: skorska.bhp(at)gmail.com wraz z numerem faktury zakupu lub numerem paragonu.

 2. W przypadku uznania reklamacji Nabywca musi dostarczyć oryginał paragonu fiskalnego do siedziby Sprzedawcy..

 3. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem należy (najlepiej na druku WZ) zgłosić na maila skorska.bhp@gmail.com niezgodności.

 4. Sklep medyczny dla profesjonalistów ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep medyczny dla profesjonalistów

 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

   

Prawo odstąpienia od umowy (zwrot towaru)

 1. Oferowany w Sklep medyczny dla profesjonalistów towar podlega regulacjom rynku związanym z obrotem wyrobami medycznymi (Ustawa o wyrobach medycznych) oraz prawu konsumenckiemu.

 • Nie każdy nabywca jest konsumentem.

 • Towar oferowany na sklepie należy do grupy towarów specjalistycznych, w większości przeznaczonych dla wąskiej grupy odbiorców profesjonalnych świadczących usługi medyczne i posiadających stosowne uprawnienia. Należy wziąć pod uwagę, że nie każdy kto nabędzie produkt może go używać.

 • Brak uprawnień do użytkowania towaru lub niewiedza w tym zakresie nie stanowi podstawy do zwrotu towaru.

2. Konsument zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Konsumentowi zapłaconą kwotę.

5.1. Konsument powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

5.2. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

5.3. W przypadku płatności przez przelewy 24.pl zwrócona kwota zostanie pomniejszona o prowizję przelewy24.pl

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.Informacje o przedsiębiorcy:

Witryna skorskabhp-medyczny.pl jest własnością przedsiębiorcy "Skórska BHP - Beata Skórska" z siedzibą przy ul. Wojciechowska 7/111, 20-704 Lublin. Firma jest wymieniona w Centralnym Rejestrze Działalności Gospodarczej. NIP PL7121382688.

Sposoby kontaktu z przedsiębiorcą:

Z przedsiębiorcą można się skontaktować w godzinach prowadzenia działalności (9:00 – 16:00) pod nr-em telefonu komórkowego 509 619 137 e-mail: skorska.bhp(at) mail.com Koszt rozmowy telefonicznej zgodnie z cennikiem operatorów.

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

   

Lublin, dn. 06.10.2020

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl